footrest

My muscles (and spasmes) keep my legs straight. To prevent this, I have a special footrest.

plank1 plank2

the edge in the frontĀ  keep my feet in and the ‘wings’ on the side prevent my feet from turning.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *